Дисципліна "Основи керування автомобілем та медичне забезпеченнябезпеки дорожнього рухує складовою частиною забезпечення навчальногопроцесу для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.070106 - "Автомобіліта автомобільне господарство".

В електронному курсі лекцій розглянуто будову та розрахунок вузлів та агрегатів автомобілів. Висвітлено теми: Підвіска, гальма, рульове керування, несучі системи, автомобільні колеса.