Привести 2-3 речення про дисципліну

Метали і їх сплави є найбільш важливими сучасними конструкційними матеріалами. Скрізь, де експлуатуються металічні конструкції, є речовини, які, взаємодіючи з металами, поступово їх руйнують: іржавіння металевих конструкцій в атмосфері (залізних покрівель споруд, стальних мостів, станків і обладнання цехів); іржавіння зовнішньої металевої обшивки суден в річковій і морській воді; руйнування металевих баків і апаратів розчинами кислот, солей і лугів на хімічних та інших виробництвах; ржавіння стальних трубопроводів у землі; окиснення металів при нагріванні тощо. Знання природи корозійних процесів та методів захисту від корозії дозволяє майбутньому інженеру вибрати оптимальний варіант підбору матеріалу чи методу захисту від корозії для виготовлення конструкції, деталі чи механізму, який працюватиме в тих чи інших корозійних умовах. Розуміння механізму корозійних процесів допомагає інженерові у вирішення екологічних проблем у будівництві і господарській діяльності, прививає хімічну культуру, необхідну в його професійній діяльності. При викладенні дисципліни постійно підкреслюється конкретний зв'язок питань, що розглядаються за програмою курсу, з питаннями, які можуть зустрітися в майбутній практичній роботі спеціаліста на виробництві. Мета курсу: опанувати теорії корозійних процесів та виробити вміння захищати метали і сплави від корозійного руйнування в певних корозійних умовах. Основні завдання курсу: - сприяти розвиткові у студентів хімічного мислення і діалектичного світогляду; - добитися твердого засвоєння студентами основних теорій і законів хімії, закономірностей корозійних процесів і підбору корозійностійких матеріалів; - - ознайомити студентів з технікою виконання деяких лабораторних прийомів та хімічних розрахунків, виробити навики самостійної роботи в хімічній лабораторії, оцінки та узагальнення одержаних результатів; - показати важливу роль правильного підбору конструкційних матеріалів та корозійного захисту для різних галузей народного господарства.