Дисципліни “Розробка програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій” є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу для підготовки спеціалістів напрямку «Інженерна механіка» за спеціальністю 7.090202 – “Технологія машинобудування”.

Курс по сучасних системах автоматизованого проектування