Ландшафтний дизайн — частина дизайну, яка займається організацією оточуючого ландшафту з метою пристосування його для практичних і естетичних потреб людини. За допомогою компонентів природного ландшафту — рельєфу, ґрунтів, клімату, водних поверхонь — проектується необхідне людині природне середовище.