Курс полягає у вивченні характеристик електроприймачів, графіків електричних навантажень, визначенні розрахункового навантаження будинків та будівель, вивченні схем та параметрів електричних мереж а також розрахунку і захисту електричних мереж

До практичних занять для студентів напряму «Охорона праці» денної форми навчання

Курс є вступом до спеціальності. У свою чергу, його вивчення вимагає від студентів елементарних знань з векторного аналізу, основ інтегрального та диференціального числення

Привести 2-3 речення про дисципліну