Електронний навчальний курс “Інноваційний менеджмент"   включає основний матеріал, необхідний для вивчення цієї дисципліни. Весь навчальний матеріал поділений на окремі теми. Теми викладаються з урахуванням структури процесу засвоєння знань, вмінь, навичок: сприйняття, осмислення, закріплення, узагальнення, застосування. Матеріал викладено таким чином, щоб сприяти активному пізнанню, розвитку мислення, навичок аналізу студентів у сфері інноваційної діяльності .

Привести 2-3 речення про дисципліну

Описание курса.