Навчальна дисципліна "Страхування" висвітлює коло питань, які охоплюють розгляд економічної суті, функцій, ролі і сфери застосування страхування в сучасних умовах; зміст страхових понять і термінів; класифікацію страхування; організацію страхової справи та формування страхового ринку; умови окремих видів страхування, методику побудови страхових тарифів; визначення збитку і страхового відшкодування; зміст фінансово-економічної діяльності страхових організацій, фінансову стратегію і планування в страхуванні, а також основи перестрахування