Навчальна дисципліна “Французька мова”  займає важливе місце в реалізації освітньо-професійної програми підготовки  бакалавра і тематично пов’язана з багатьма  навчальними курсами, зокрема з “Діловою українською мовою”, “Економікою” та професійно-економічними дисциплінами.